logo OZ dekriminalizácia.sk

OZ dekriminalizácia.sk

Späť na hlavnú stránku

facebook event: Million Marihuana March Bratislava 2016

Pozvánka na otvorenú diskusiu na Million marihuana march 2016 v Bratislave adresovaná aj všetkým politickým stranám


Dobrý deň, Občianske združenie dekriminalizacia.sk ako odborníci zo sféry dekriminalizácie a legalizácie konope, podporovatelia myšlienky na sociálnych sieťach, účastníci zhromaždení Zelený štvrtok 2010, Million marihuana march (MMM) 2011,12,13, v Bratislave a občania podpisujúci petície týkajúce sa dekriminalizácie konopy Vás pozývame do otvorenej diskusie na verejné zhromaždenie a demonštráciu MMM 2016 na Hodžovo námestie v Bratislave 7.5. 2016 o 16:20 hod. V stovkách miest na svete sa v tento deň koná svetový pochod Million marihuana march (Miliónový pochod za marihuanu) Global marihuana march. Je to každoročná akcia, v Prahe býva počet účastníkov niekoľko tisíc Pochodu za legalizaci marihuany se zucastnilo 8000 lidi . Na Slovensku máme skôr záujem odbremeniť užívateľov od možného trestu za prechovávanie a pestovanie konope pre vlastnú potrebu, teda dekriminalizáciu a nie legalizáciu, s ktorou môže byť spojená väčšia tolerancia a zbytočná reklama ako napr. u alkoholu. Dekriminalizácia by mohla prispieť k lepšej informovanosti o prevencii možného vzniku závislostí a s tým spojených preventívnych programov, ak však užívatelia musia užívať tajne nemôžu sa pre nich vytvoriť preventívne programy. Na kriminalizáciu užívateľov sa míňajú peniaze zo štátneho rozpočtu, užívatelia zažívajú traumu z kriminalizácie, pritom sú to obyčajní ľudia, ale aj tak ich neubúda, aj keď sú zákony v SR jedny z najprísnejších v Európe. V krajinách, kde dekriminalizovali konope sa nezvýšil počet užívateľov. Na zhromaždení by sme chceli vyzdvihnúť tieto rôzne prístupy iných štátov. Od roku 2010 zažila dekriminalizácia a legalizácia konope vo svete veľký posun, vo veľa štátoch v Amerike je legalizovaná a v Európe je zatiaľ rastúci trend dekriminalizácie a regulácie. V Bratislave prebiehali zhromaždenia a pochody za dekriminalizáciu konope zatiaľ v mierovom duchu avšak k riešeniu problému to veľmi neprispelo. Preto by sme chceli pozvať Vás zástupcov politických strán ako názorové spektrum a mohli tak riešiť túto otázku kvôli ktorej zbytočne niektorí trpia, či už rôznymi trestami, zápismi v registri alebo užívatelia čo sa chcú liečiť ale zavedenie do praxe a komplexnosť požiadaviek rôznych pacientov je taká, že najlepšou cestou by bolo nechať túto liečivú rastlinu v rukách tých, čo sa pre to rozhodnú slobodnou voľbou prechovávať a pestovať pre vlastnú potrebu, pretože takým rozhodnutím neubližujú iným, využívajú len ústavné právo - práva a slobody občana. Nechceme mať s nikým konflikt, iba ako rozmanité spektrum občanov dať najavo ako nám súčasná represívna politika nevyhovuje a možno odhaliť širšie spektrum spoločensko-politických problémov, jednoducho objasniť túto tému v očiach verejnosti, ktorá sa skrýva pred oficiálnym riešením avšak v rôznych umeleckých sférach ale aj medzi mladšími dospelými vo veku 20 - 40 rokov vo veľkej miere tolerovaná. Prejaviť svoj postoj chceme symbolicky v maskách ako skrývanie sa pred spoločensko-politickým riešením, za problém, ktorý neriešime ale vidíme. Do úvahy budeme brať aj vaše pripomienky k zhromaždeniu MMM 2016 v Bratislave, na ktoré Vás pozývame: facebook event - Million marihuana march 2016 Ešte na doplnenie: Zákony týkajúce sa zákazu konope platia od roku 1935-37 (viac info na: Historia prijatia zákonov o zákaze marihuany v roku 1937), predtým malo konope niekoľko tisícročnú tradícu na celom svete a využitie v rôznych oblastiah života, aj ako prirodzená prírodná liečba na veľa druhov ochorení fyzických aj psychických(keďže molekulu obsiahnutú v konope nazval vedec Lumír Hanuš anandamid Lumír Hanuš - wikipedia . V staroindickom jazyku sanskrit vychádza pomenovanie anandamid zo slov znamenajúcich stav vnútorného šťastia. L. Hanuš: ,,významy v tom názve boli dva – vyjadroval našu radosť z objavu a zároveň pocit, ktorý látka vyvoláva v človeku." Konope indické bolo známou látkou v Indii, spojené s tradíciami a v niektorých prípadoch aj náboženstvom ako rituálna substancia. Problémy s ňou z tohto tisícročného vývoja nie sú známe (ak poznáte, prosíme doplniť), asi vďaka tomu, že sa s tým narábalo uvedomelo ako v mnohých nativných tradíciách sveta, kde používali rôzne dary zeme na spojenie s akýmisi vedomými a liečivými silami obsiahnutými v prírode, príkladov je naozaj dosť(Indiáni používali fajku mieru a tabak, mexický kmeň Huičolov(nasledovníci mayov) kaktusy peyotl, s ktorými je spojená siahodlhá tradícia a určite aj na území Slovenska by sme v minulosti mohli nájsť rôznych prírodných liečiteľov, bylinkárov a šamanov, ktorí narábali s prírodnými drogami v rámci ústne podávanej tradície). Poprosíme názor na tento historický vývoj a tiež názor na začiatočnú pasáž z Biblie, kde sa píše: Prvá kniha Mojžišova (Genezis) - 1MOJ: 29 A Boh riekol: Hľa, dal som vám každú bylinu, ktorá plodí semä a ktorá je na tvári celej zeme, i každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí semä. To všetko vám bude za pokrm. Tak prečo je niečo, čo Boh dal zakazované ľuďmi (a to len spomínaných 80 rokov)? Konope sa nemá užívať najškodlivejším možným spôsobom, teda fajčenie, ako je rozšírené len kvôli znemožneniu pestovania pre vlastnú potrebu ale užíva sa aj ako potrava a rôzne nápoje. Chceli by sme aby ste s nami diskutovali tieto témy, lebo sú voľne dostupné na internete z mnohých zdrojov, užívatelia sa s takými vecami prirodzene oboznamujú, a preto by potrebovali logické stanovisko politiky tohto štátu, lebo keď niečo niekde inde vo svete funguje alebo v minulosti fungovalo a teraz nefunguje alebo je nastavené proti ľuďom, zaujímajú ich konkrétne dôvody prečo. Myslím, že nikto nechce byť závislý a tiež sa s tým nespája potreba skúšať iné drogy, vstupnou bránou k iným drogám by sme potom mohli nazvať aj alkohol alebo cigarety a niektorí ľudia si namiesto toho vyberú konope aj napriek represiám štátu. Alkohol nie je zakázaný preto aké pocity vyvoláva v človeku, prečo u nás konope zakázané je? Potrebujeme logické riešenie v ústrety ľuďom, čo chcú slobodnú voľbu v tejto téme a nie polovičné riešenia, keďže represie v skutočnosti neodrádzajú ľudí keď majú rôzne informácie zo sveta a ich rozhodnutie užívať je ich voľbou. Trestným činom by malo byť iba ubližovanie druhým ale nie slobodná voľba jedincov, v tomto prípade rozmanitej skupiny občanov... na facebooku má stránka Dekriminalizácia marihuany na Slovensku 36 000 sledovateľov facebook stránka - Dekriminalizácia marihuany na Slovensku, to o niečom svedčí... ľudia sa zaujímajú o túto tému a chceli by poznať riešenie. Keby bola len tretina z nich podpísaných v petícii, orgány štátu by sa tomu museli venovať už naozaj. Ďakujeme za odpoveď a prípadné potvrdenie účasti, názory či pripomienky. S pozdravom, Občianske združenie dekriminalizacia.sk

V podobnom znení sme poslali pozvánku aj všetkým väčším ale aj niektorým menším slovenským médiám.