logo OZ dekriminalizácia.sk

OZ dekriminalizácia.sk

Späť na hlavnú stránku

Predvolebná anketa 2016


Otázky ohľadne dekriminalizácie konopy adresované stranám, ktoré sa uchádzajú o miesta v parlamente:

  1. Máte záujem v nadchádzajúcom funkčnom období v parlamente otvárať otázku dekriminalizácie konopy na Slovensku? Ak áno, ako by podľa Vás mala dekriminalizácia konopy vyzerať?

  2. Chcete dekriminalizovať pestovanie konopy pre užívateľov? Prípadne v akom množstve rastlín na osobu?

  3. Chcete legalizovať predaj konope na liečebné účely?

  4. Máte informácie o súčasných vedeckých výskumoch konope a politike štátov, ktoré dekriminalizovali alebo legalizovali konope (napr. Holandsko, Španielsko, Washington, Uruguaj atď.)? Ktoré štáty majú podľa Vás najlepšie nastavenú drogovú politiku ohľadne konopy? Ktorými by ste sa inšpirovali a v čom?

  5. Ste informovaní o skutočných príčinách užívania, vplyvoch konope a zmenených stavoch vedomia?

  6. Ktoré sú podľa Vás hlavné vplyvy vzniku závislostí a ako by ste sa snažili ich eliminovať?

  7. Čo si myslíte o užívateľoch konope?


Stranám bol zaslaný aj krátky prehľad našich činností a prehľad dekriminalizačnej a legalizačnej politiky vo svete.


Odpovede politických strán:

SaS: Odpovede na všetky Vaše otázky sú v našom volebnom programe v kapitole s názvom Dekriminalizácia marihuany. SaS sa touto témou roky intenzívne zaoberá a je v našom záujme, aby sa našla v parlamente potrebná zhoda a aby bola marihuana konečne dekriminalizovaná. Všetko potrebné nájdete na strane 91: volebný program SaS 2016

Priama Demokracia: Naša politická strana nemá vo svojom programe túto agendu, takže Vám k téme nedáme žiadne konkrétne stanovisko, či odpovede. Osobne však vnímam existenciu problému "dekriminalizácie konopy" už dlhodobo a myslím, že si zaslúži isté veci legislatívne riešiť v našom právnom systéme. Spôsob riešenia však vidím v inej ceste, než ktorou kráčate, ako občianske združenie. Táto problematika sa týka pomerne veľkého množstva ľudí a má teda vážny politický rozmer. Preto nepokladám jej presadzovanie systémom, ktorý ste v občianskom združení prijali, za správny a účinný. Ste v téme "doma", máte argumenty, riešenia a vízie. Prečo chcete, aby Vaše riešenia a vízie realizovali "iní" ľudia a nie Vy ?! Veď ľudia v politických stranách a v parlamente nie sú "všemúdri" a odborníci na všetko. Chcete politické riešenia, pritom sa od politiky akože dištancujete. Ak ste presvedčení o svojej pravde a myslíte, že tá pravda má oporu v myslení a potrebách významnej skupiny ľudí, vstúpte aktívne "do politiky" a pracujte na tom. Politická strana PRIAMA DEMOKRACIA, má základný a zásadný jeden program a to, sfunkčnenie spravodlivého referendového systému. Je to cesta, ktorá môže otvoriť možnosti aj na presadzovanie Vašej agendy cez zákony o ľudovej iniciatíve a ľudovom hlasovaní. Je to nástroj a zábezpeka na realizáciu vôle väčšiny občanov vo viacerých veciach, ktorým sa volení zástupcovia nechcú venovať, alebo ich jednoducho nevedia riešiť.

Spoločne za Slovensko: Naša strana nevidí rozdiel v mäkkých, či tvrdých drogách – droga je drogou a v tomto duchu treba vnímať tresty za prechovávanie aj pre vlastnú potrebu. Ak nebudú trestaní užívatelia a v tejto veci vyťažovaní, nikdy sa neprepracujeme k zachyteniu takzvaných „Veľkých rýb“ v obchode s drogami. Pri boji s drogami je potrebné začať s najslabším článkom a tým sú práve užívatelia. Ak je človek schopný rozhodnúť sa pre vedomé užívanie drog, musí byť schopný uvedomovať si riziká a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutie. Regulácia a kontrola je jedinou cestou ako dekriminalizovať užívanie konope a iných mäkkých drog výhradne na liečebné účely. Určite ak je nutnosť použitia mäkkých drog pre ľudí na odporúčanie lekára, tak v takom to prípade sme za to, aby bol predaj regulovaný prostredníctvom lekárskych receptov u registrovaných predajcoch. Regulované liečebné využitie rastlín rodu Cannabis vrátane využívania produktov z tejto rastliny podľa typu ochorenia a potrieb pacienta podporíme, avšak iba v prípade, že sa bude jednať o využitie na základe odporúčania lekára a v opodstatnených prípadoch ťažko chorých pacientov (onkologické ochorenia, reumatické ochorenia, atď).

Strana zelených Slovenska: Rozsah otázok, ktoré ste nám zaslali nie je možné zodpovedať bez naštudovanie problematiky, ak by som Vám teraz na všetko odpovedala, nebolo by to asi ani komplexné a ani zodpovedné. Generálne sme za dekriminalizáciu marihuany a jej využitie na lekárskej účely. Určiť pravidlá od stola hneď teraz by bolo populistické, také pokusy tu už na politickej scéne boli a skrachovali.

SNS odpoveď č.1: V rámci korektných vzťahov poprosím v mene všetkých mojich spolupracovníkov, ktorí pripravujú podklady pre rôzne odborné otázky, aby ste neboli anonymní a podpísali sa aj menom a priezviskom s udaním telefónneho čísla. Inak to musíme považovať za niečo anonymné - a som presvedčená, že ako konkrétni členovia občianskeho združenia nemáte dôvod tajiť vaše identity a skrývať za všeobecné pomenovanie organizácie, či združenia. Ďakujem za pochopenie.

odpoveď č.2: . 1. Máte záujem v nadchádzajúcom funkčnom období v parlamente otvárať otázku dekriminalizácie konopy na Slovensku? Ak áno, ako by podľa Vás mala dekriminalizácia konopy vyzerať? - Nie 2. Chcete dekriminalizovať pestovanie konopy pre užívateľov? Prípadne v akom množstve rastlín na osobu? - Nie 3. Chcete legalizovať predaj konope na liečebné účely? Na možnosť použitia v liečbe musia dať odpoveď odborné spoločnosti . Odborníci varujú pred používaním konope pre jej závažné zdravotné riziká , preto sme proti legalizácii konope. 4. Máte informácie o súčasných vedeckých výskumoch konope a politike štátov, ktoré dekriminalizovali alebo legalizovali konope (napr. Holandsko, Španielsko, Washington, Uruguaj atď.)? Ktoré štáty majú podľa Vás najlepšie nastavenú drogovú politiku ohľadne konopy? Ktorými by ste sa inšpirovali a v čom? - Nie je naším cieľom legalizovať užívanie konope. 5. Ste informovaní o skutočných príčinách užívania, vplyvoch konope a zmenených stavoch vedomia? Lekársky časopis Lancet (vychádza v Anglicku): Užívanie marihuany zvyšuje riziko vzniku psychických chorôb, akou je napríklad schizofrénia. 6. Ktoré sú podľa Vás hlavné vplyvy vzniku závislostí a ako by ste sa snažili ich eliminovať? Ak chceme eliminovať vznik závislosti musíme zabrániť pestovaniu, predaju alebo inej distribúcii konope. Zároveň musíme robiť osvetu a edukáciu obyvateľstva o dôsledkoch vyplývajúcich so vzniku závislostí. 7. Čo si myslíte o užívateľoch konope? - Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím opiátov sa v lekárskej terminológii označujú ako diagnóza F11. Dlhodobé užívanie konope môže viesť k desocializácii – stráca sa záujem o prácu, rodinný život....

SMK:1. Máte záujem v nadchádzajúcom funkčnom období v parlamente otvárať otázku dekriminalizácie konopy na Slovensku? Ak áno, ako by podľa Vás mala dekriminalizácia konopy vyzerať? NIE 2. Chcete dekriminalizovať pestovanie konopy pre užívateľov? Prípadne v akom množstve rastlín na osobu? NIE 3. Chcete legalizovať predaj konope na liečebné účely? ÁNO 4. Máte informácie o súčasných vedeckých výskumoch konope a politike štátov, ktoré dekriminalizovali alebo legalizovali konope (napr. Holandsko, Španielsko, Washington, Uruguaj atď.)? Ktoré štáty majú podľa Vás najlepšie nastavenú drogovú politiku ohľadne konopy? Ktorými by ste sa inšpirovali a v čom? Sledujem vývoj v štátoch, ktoré dekriminalizovali konope, ale som toho názoru, že Slovensko nie je ešte pripravené na tento krok. Ak by som však mala v každom prípade odpovedať na otázku, považujem holandský systém za najprijateľnejší, pretože predstavuje stred medzi prísnym zákazom a absolútnou voľnosťou v pestovaní a v prístupe ku konope. 5. Ste informovaní o skutočných príčinách užívania, vplyvoch konope a zmenených stavoch vedomia? Príčiny sú rôzne a nedajú sa zovšeobecňovať. Marihuana patrí medzi mäkké drogy, väčšie dávky môžu spôsobiť halucinácie, strach, paniku a psychózu.Fajčenie marihuany môže byť vstupnou bránou do sveta tvrdých drog. 6. Ktoré sú podľa Vás hlavné vplyvy vzniku závislostí a ako by ste sa snažili ich eliminovať? Psychická labilita, problémy v škole, v rodine, rozvrátené manželstvá, ťažké životné situácie, osobné zlyhanie v rodine, v zamestnaní, negatívne vplyvy rovesníckych skupín, zvedavosť - sú najčastejšími vplyvmi. Eliminovať všetky negatívne vplyvy, v dôsledku ktorých jednotlivec siahne po droge, od ktorej očakáva uvoľnenie, v plnej miere nie je možné. Najdôležitejšia je prevencia, osveta, práca s rodinou a sociálnou sieťou, rodičia a pedagógovia, partneri, spolupracovníci atď. musia byť vnímaví a pozorne sledovať človeka/dieťa a v prípade prvých príznakov o tom, že má problém, treba sa ihneď venovať riešeniu, aby neboli odkázaní hľadať uspokojenie v drogách. 7. Čo si myslíte o užívateľoch konope? Nesúhlasím s jej užívaním, je to droga, je to zdraviu škodlivé.

Vzdor-strana práce: 1. Máte záujem v nadchádzajúcom funkčnom období v parlamente otvárať otázku dekriminalizácie konopy na Slovensku? Ak áno, ako by podľa Vás mala dekriminalizácia konopy vyzerať? Nakoľko sme revolučnou ľavicovou stranou, zastupujúcou záujmy vykorisťovanej väčšiny, táto téma nepatrí medzi naše priority. Na rozdiel od liberálnych pravicových strán, ktoré tieto témy radi využívajú na prekrývanie skutočných problémov, my plánujeme riešiť predovšetkým najvypuklejšie témy ako nespravodlivá redistribúcia zdrojov, bezbrehé drancovanie celých krajín, vykorisťovanie pracujúcich, chudoba, bezdomovectvo, exekúcie, nedostatok demokracie, atď. Každopádne s dekriminalizáciou marihuany zásadný problém nemáme, a to z viacerých dôvodov – keď je oveľa škodlivejší a návykovejší alkohol legálny a marihuana nie, tak existujú iba dve možnosti: buď zakázať alkohol, alebo dekriminalizovať marihuanu (všetko medzi tým je pokrytectvo najhrubšieho zrna). Nakoľko vieme, ako dopadli niektoré minulé pokusy o legislatívny zákaz predaja alkoholu (prohíbicia), ako jediná spravodlivá možnosť sa ukazuje dekriminalizácia marihuany. 2. Chcete dekriminalizovať pestovanie konopy pre užívateľov? Prípadne v akom množstve rastlín na osobu? Nakoľko, ako som spomínal, táto téma nepatrí medzi hlavné agendy našej strany, nad konkrétnym modelom momentálne neuvažujeme. Navrhujeme dôkladne preštudovať dôsledky dekriminalizácie (resp. legalizácie) marihuany v krajinách či regiónoch, ktoré tieto opatrenia zaviedli a na základe vyhodnotenia získaných empirických údajov zvážiť konkrétny model. Máme zato, že držanie 1-5 gramov rastlín s obsahom THC pre vlastnú potrebu by nemalo byť považované za zločin či protispoločenské konanie a že z postihovania užívania marihuany je v konečnom dôsledku viac problémov ako osohu, nehovoriac o jeho zbytočnosti. 3. Chcete legalizovať predaj konope na liečebné účely? Keďže existuje viacero hodnoverných štúdií, vypracovaných nezávislými inštitúciami, ktoré teoreticky aj prakticky dokázali liečebné účinky konope, nemáme problém s jeho plnou legalizáciou pre zdravotné účely. 4. Máte informácie o súčasných vedeckých výskumoch konope a politike štátov, ktoré dekriminalizovali alebo legalizovali konope (napr. Holandsko, Španielsko, Washington, Uruguaj atď.)? Ktoré štáty majú podľa Vás najlepšie nastavenú drogovú politiku ohľadne konopy? Ktorými by ste sa inšpirovali a v čom? Konkrétne údaje nemáme, ale napr. model, ktorý zvolil Uruguaj počas vlády marxistického prezidenta Josého Mujicu, ponúka hneď niekoľko praktických výhod: legalizáciou výroby a predaja marihuany prišiel organizovaný zločin o časť svojho obchodného portfólia, čím jeho význam klesol; štát získal nezanedbateľný zdroj príjmov navyše; uvoľnil sa tlak na justičné orgány a väzenský systém, keďže množstvo trestancov kleslo o neškodných jednotlivcov, ktorých jediným „hriechom“ bolo, že sa nechali zadržať s vysušenou rastlinou; prostriedky získané z predaja sa dajú efektívne využiť na prevenciu či liečbu závislostí, ktoré sa tak nerealizujú na úkor spoločnosti, práve naopak, nadbytky ostávajú v štátnom rozpočte, čiže môžu sa použiť aj na financovanie iných potrieb spoločnosti. 5. Ste informovaní o skutočných príčinách užívania, vplyvoch konope a zmenených stavoch vedomia?Nakoľko niektorí naši členovia sa z politických aj kultúrnych dôvodov intenzívne zaujímajú o problematiku západnej revolučnej kontrakultúry 60. rokov, v ktorej zohrával významnú úlohu aj zvýšený záujem o psychedelické látky a zmenené stavy vedomia, určitou mierou prehľadu v tejto otázke disponujeme. Konkrétne o marihuane je na základe rôznych existujúcich štúdií všeobecne známe, že je zdravotne menej škodlivá a menej návyková, ako oveľa rozšírenejší (a tolerovanejší) alkohol. Medzi typické bezprostredné vplyvy užitia marihuany patrí stav uvoľnenosti a utlmenia, zdanie „spomalenosti“ a výpadky krátkodobej pamäte. Fyzikálne sa užitie prejavuje pocitom sucha v ústach, smädu a hladu. Na rozdiel od alkoholu následný proces detoxikácie nesprevádzajú nevoľnosti. Bežne trvá zmena stavu vedomia niekoľko hodín, v závislosti od užitej dávky. Medzi hlavné príčiny experimentovania s marihuanou možno zaradiť zvedavosť mládeže, užívatelia však tvoria početnú a nesúrodú skupinu ľudí rozličného veku, spoločenského pôvodu, profesie či kultúrneho ukotvenia, čo do značnej miery znemožňuje opísať „priemerného užívateľa“ a jeho motívy či príčiny užívania marihuany. 6. Ktoré sú podľa Vás hlavné vplyvy vzniku závislostí a ako by ste sa snažili ich eliminovať? Nakoľko marihuana je známa okrem iných aj pre upokojujúci (resp. utlmujúci) efekt, medzi hlavné faktory by sa dala zaradiť súčasná hektická doba a stupňujúci sa tlak zo strany spoločnosti (v práci, v škole, v rodine, a pod.) na jednotlivca, ktorý hľadá spôsoby na eliminovanie stresových situácií. Medzi ďalšie faktory patrí prirodzená túžba mládeže po experimentovaní či obľuba (nielen) mladých zabávať sa, ktorá je vzhľadom na zväčša bezproblémovú dostupnosť marihuany často spájaná s jej užívaním ako rekreačnej drogy. Mnohí jedinci ostanú pri jednom či niekoľkých pokusných užitiach, ale ani tí, ktorí sa k užívaniu marihuany opakovane (v menších či väčších intervaloch) vracajú, nemusia byť nevyhnutne závislí. V niektorých prípadoch sa však závislosť skutočne vyvinie, v súčasnosti často aj z dôvodu absentujúcich zmysluplných aktivít (vytesňovanie nudy pomocou zmenených stavov vedomia). V týchto prípadoch môže závislosť na marihuane dokázateľne viesť k psychickým poruchám či závislosti na tvrdších drogách. Preto je nevyhnutné pri hodnotení plusov a mínusov dekriminalizácie marihuany zvažovať aj faktor vysokej miery rozdielnosti efektov jej krátkodobého či dlhodobého užívania na jednotlivcov, keďže u ľudí s určitými predispozíciami sa skutočne môžu vyskytnúť aj neželané následky. Najefektívnejším riešením je vždy prevencia, napr. vo forme zdôrazňovania potreby uprednostnenia iných voľnočasových aktivít (šport, kultúra, umenie, krúžky...), ak sa však už niekto rozhodne pre užívanie marihuany, je potrebné, aby bol informovaný o všetkých plusoch aj mínusoch, vrátane rizík, spojených s prípadnými predispozíciami. Osvetu treba priebežne dopĺňať vedeckým bádaním (a neustálym zberom dát), zameraným na možné riziká, súvisiace s vrodenými tendenciami jednotlivých užívateľov. 7. Čo si myslíte o užívateľoch konope? Rozhodne užívateľov marihuany neodsudzujeme, nakoľko sa jedná o širokú a nesúrodú paletu najrôznejších ľudí, ktorých okrem jej užívania nespája prakticky nič iné. Pokiaľ užívateľ využíva marihuanu v rozumnej miere a pre vlastné potreby a nijakým spôsobom nezasahuje do práv a slobôd iných občanov (a ani neohrozuje ich zdravie či majetok), nevidíme dôvod na jeho postihovanie a kriminalizáciu jeho správania.Ďalšia spriaznená predvolebná anketa: kampaň Za triezu drogovú politiku: Položili sme 5 otázok kandidátom pred voľbami 2016