logo OZ dekriminalizácia.sk

OZ dekriminalizácia.sk

Späť na hlavnú stránku
Zaujímavé články a informácie:

Nariadenia týkajúce sa konope a zmluvy Spojených národov „Cannabis regulation and UN Drug Treaties“ 2016

 

Situácia vo svete:

V Českej republike je situácia oveľa lepšia: Čo sa týka pestovania, Trestný zákon ČR postihuje pestovanie rastlín obsahujúcich drogu v počte viac ako 5 ks.
Drogové zákony v Českej republike

V niektorých amerických štátoch je konopa úplne legalizovaná alebo dekriminalizovaná:
Ďalšie štáty USA dali zelenú legalizácií marihuany

Ale aj mnohé európske štáty si uvedomili, čo to znamená dodržovať ľudské práva a slobody:
V ktorých krajinách môžete legálne fajčiť marihuanu

A v neposlednom rade v Uruguaji ako v prvom štáte v roku 2013 úplne legalizovali konope:
Uruguaj ako prvý povolil pestovanie, predaj a užívanie marihuany

 

Petície:

 

Videá:

 

 

 

 

 

 

Rok konopí

 


Knihy:
World War-D

 


Články:
10 ochorení, ktoré môžu liečiť marihuanou

Lieči sa "trávou"! Phillip ju užíva každý deň už deväť rokov

Český vedec: Marihuana by mohla liečiť aj rakovinu

Medical cannabis

20 medical studies that prove cannabis can cure cancer

Marijuana and Cancer