logo OZ dekriminalizácia.sk

OZ dekriminalizácia.sk

Späť na hlavnú stránku

Regulácia konope a zmluvy o drogách Spojených národov „Cannabis regulation and UN Drug Treaties“ 2016


Stratégia pre reformu

WOLA (Washington Office on Latin America),

GDPO (Global Drug Policy Observatory),

TDPF (Transform Drug Policy Foundation),

TNI (Transnational Institute),

ICHRDP (International Centre on Human Rights and Drug Policy)

CDPC (The Canadian Drug Policy Coalition)

apríl 2016

Ako súdna moc nariaďuje reformy vytvárajúce právne predpisy pre prístup ku konope na iné ako výlučne "lekárske a vedecké účely," napätie obklopujúce existujúce zmluvy OSN o drogách a vyvíjajúce sa právne predpisy a postupy v členských štátoch naďalej porastú. Zmluvy vytvárajúce napätie sa stali ako "slon v miestnosti" v kľúčových fórach na vysokej úrovni, vrátane „United nations General Assembly Special Session“ 2016 (UNGASS) – Špeciálne Zasadnutie Valného Zhromaždenia Spojených národov 2016 o drogách. "Slon v miestnosti" bol samozrejme prítomný ale zámerne ignorovaný.

Rôzne krajiny a medzinárodné organizácie majú rôzne dôvody, prečo sa snažia vyhnúť priamo zapojiť otázku, čo robiť s týmito napätiami. Ale druhy prelomových zmlúv, ktoré sa mohli zdať len hypotetické pred niekoľkými rokmi sú už dnes realitou, a jednoducho už nezmiznú. Za takých podmienok, nie je ťažké pochopiť, prečo by sa mnohé krajiny mali radšej vyhnúť konfrontácii so Zmluvou o otázkach, ktoré regulujú konope.

Zmluvy v nezmenenej podobe sú dostatočne flexibilné, aby sa prispôsobili reguláciam pre užívanie konope dospelými. Rôzne krajiny majú rôzne dôvody pre hľadanie odvolania pojmu flexibility zmluvy. Avšak, pre vlády, pre ktoré by bolo politicky vhodné tvrdiť, že regulácia konope vojde v medziach dohovorov - najmä Spojených štátov - "dostatočná flexibilita" môže byť chápaná ako zahŕňajúca reguláciu konope.

Faktom však zostáva, že zrýchľujúci sa proces národných reforiem už ťahal politiky konope za hranice toho, čo dohovor môže legálne pojať. Ak chcete posunúť diskusiu dopredu, tento článok si kladie za cieľ osvetliť dostupné možnosti pre krajiny, aby zabezpečili, že ich nové zákony a politiky domácej konope sú v súlade s ich medzinárodnými záväzkami, čím modernizujú globálny systém kontroly drog spôsobom v súlade s medzinárodným právom a zastrešujúcich účely systému OSN. Je dôležité zdôrazniť, že Reformná zmluva nevyžaduje nutne vyjednávanie nového globálneho konsenzu.

Tento článok ako aj kompletné znenie zmlúv o reguláciach konope nájdete na: Cannabis Regulation and the UN Drug Treaties 2016